نظام اجرای طرحهای صنعت نفت که طی بخشنامه شماره ۳۲/۸-۱۵۰۷ مورخ ۷۸/۶/۸ از سوی وزیر محترم نفت ابلاغ شده است همسو با پیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار داده است . بنابراین علاوه بر سه عامل کارفرما ، مشاور و پیمانکار ، عامل مدیریت طرح نیز وارد صحنۀ اجرا می شود تا ضمن جلوگیری از گسترش سازمان کارفرما و هماهنگی در اختیارات و مسئولیتها ، تأخیر در اجرای کارها ناشی از مشکلات سازمانی نیز مرتفع گردد. این عامل در جهت جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی در پروژه های عمرانی و راه اندازی این طرحها بر اساس زمان و هزینه های پیش بینی شده در بند ۳-۲ از فصل اول نظام اجرای طرحهای صنعت نفت مديريت پيمان(Management Contractor = Mc )   نامیده شده است. در اين روش مديريت پيمان  يا مدير طرح (MC) به صورت عضوي از تيم كارفرما گشته تا بر اساس يك حق‌الزحمه توافق شده و به دور از تمايلات سودجويانه پيمانكاري، به انجام خدمات مديريت در زمينه ساخت بپردازد.

در حقيقت مجري جهت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح مي تواند از يك شركت بعنوان مديريت پيمان MC استفاده و كليه وظايف و مسووليتهاي كارفرمايي را به جز برخي موارد كه ذكر خواهد شد به وي تفويض كند.

به بيان ديگر مديريت پيمان MC،‌ مديريت زمان، هزينه و كنترل كيفيت طرح را برعهده داشته و بمنظور اجراي كار با تعدادي پيمانكار جزء – پس از تصويب نهايي و انعقاد قراردادها با كارفرما-  ارتباط برقرار مي‌كند.  در واقع پيمانكار مديريت پيمان  MC نقش مديريتي كارفرما را در قراردادهاي سنتي “طراحي – مناقصه – اجرا” ايفا نموده و بدين‌ترتيب وظايف و مسئوليتهاي كارفرما را كاهش مي‌دهد.

شرکت مهندسین مشاور آتا انرژی پایدار  نیز  به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکتها در امر مديريت پيمان و تامین نفرات جهت کارفرما، با اتکا بر نیروهای متخصص و پشتوانه ی فنی بسیار عظیم که خود  بر پایه تجربیات بدست آمده در طیف بسیار وسیعی از پروژه های حوزه ی انرژی میباشد،  نسبت به ارائه خدمات در خصوص مديريت پيمان اقدام نموده است. اصولا رئوس خدمات خدمات مديريت اجراي طرح براي تكميل مرحله ساخت، بهره برداري و سپس نگهداري صحيح از واحدهاي مختلف يك پروژه که توسط مهندسین مشاور آتا انرژی پایدار انجام میپذیرد شامل موارد ذیل میباشد:

  • خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
  • خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
  • خدمات ارجاع کار
  • خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها
  • خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ،امور حقوقی قراردادها